www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
  

ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Factory)

  
         โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR for Windows) ซึ่งสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งพนักงานประจำ (Office) และรองรับการทำงานสำหรับพนักงานโรงงาน (Factory) ที่มีการทำงานแบบกะ

           โปรแกรมโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows) นี้ เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานที่มีการทำงานเป็นกะ หรือเป็นพนักงานประจำ และช่วยคำนวณจำนวนชั่วโมงเวลาทำงานล่วงเวลา จำนวนวันมาทำงาน วันขาด วันลา และวันมาสายต่างๆ โดยจะอ่านข้อมูลมาจากเครื่องรูดบัตร และนำเวลาเข้างานหรือเวลาเลิกงานมาคำนวณ สรุปเป็นรายคนให้อัตโนมัติ เมื่อครบงวดหนึ่งๆ ก็สามารถที่จะโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมบัญชีเงินเดือนได้ทันที เพื่อนำไปคำนวณหารายได้และภาษีต่อไปปัญหาและข้อยุ่งยากของโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน


คุณสมบัติโดยทั่วไปของโปรแกรมโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA  for Windows)

 • การทำงานเป็นแบบ Real Batch Processing คือ จะบันทึกเวลาทำงานประจำวันด้วยเครื่องบันทึกเวลา  (เครื่องรูดบัตร) กรณีใช้เครื่องรูดบัตร หรือจะไม่ใช้ก็ได้โดยบันทึกเวลาที่โปรแกรมโปรแกรมบันทึกเวลาทำงานโดยตรง
 • จะต้องทำงานร่วมกับ โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR for Windows) กล่าวคือ ไม่สามารถใช้งานอิสระได้
 • สามารถทำงานได้ทั้งในแบบ Single User ซึ่งเป็นโปรแกรมที่การทำงานแต่ละเครื่องแยกอิสระจากกัน และแบบ Multi User บนเครือข่าย LAN  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีเครื่องหลายเครื่องเชื่อมติดกัน เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
 • ลักษณะการใช้งานเป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย และในขณะบันทึกข้อมูลถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดได้ทันที
 • มีโปรแกรมแสดงข้อผิดพลาดในการทำงาน (Error Message) ที่มีความหมายและเข้าใจได้ง่าย
 • อนุญาตให้กำหนดระดับความสามารถในการทำงานของผู้ใช้งานในหัวข้อการทำงานต่างๆ เช่น ผู้ใช้บางคนสามารถสอบถามข้อมูล ได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสิทธิ์แก้ไข  หรือผู้ใช้บางคนสามารถบันทึกและแก้ไขได้เป็นต้น  คุณสมบัตินี้  จะทำให้โปรแกรมมีความปลอดภัย และเป็นความลับมากขึ้น
 • มีรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ใช้แต่ละคน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • สามารถกำหนดปีศักราชที่ใช้เป็นแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้
 • อนุญาตให้กำหนดเงื่อนไขในการเลือกพิมพ์รายงานได้ค่อนข้างมาก และมีรายงานทางจอภาพที่เหมือนทางเครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ และตรวจสอบข้อมูล
 • สามารถเลือกทำงานกับข้อมูลได้หลายบริษัท หรือหลายชุด โดยโปรแกรมชุดเดียวกัน และมีรหัสผ่านบริษัทเพื่อให้ข้อมูลแต่ละบริษัทมีความปลอดภัย และมีความลับมากขึ้น
 • มี On - line Help ในส่วนที่จำเป็นเพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อ
 • เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติโดยมีรายงานที่จำเป็นครบถ้วน

คุณสมบัติของโปรแกรมโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน

 1. ข้อมูลเข้าจะเป็น Text File ที่ได้มาจากเครื่องรูดบัตร
 2. ใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็น Text File ได้ 
 3. สามารถเลือกตำแหน่งของข้อมูลแต่ละฟิลด์จาก Text File ได้ 
 4. การคำนวณเวลาเข้างาน หรือเวลาเลิกงาน จะเปลี่ยนแปลงตามกะการทำงานโดยอัตโนมัติ
 5. ใช้ได้ทั้งบริษัทที่มีพนักงานกลุ่มเดียว  หรือมีการแบ่งพนักงานออกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม หรือมีการใช้เครื่องรูดบัตรร่วมกัน  หลายบริษัทโดยใช้เครื่องรูดบัตรเครื่องเดียวกันได้ เช่น บริษัทในเครือ
 6. พนักงานสามารถเปลี่ยนกะการทำงานชั่วคราวได้
 7. สามารถกำหนดประเภทการลาต่างๆ ได้อีก 20 ประเภท นอกเหนือจากที่โปรแกรมมีให้ ซึ่งการลาที่กำหนดได้เองนี้สามารถที่จะระบุว่าถ้ามีการลา จะจ่ายค่าจ้างหรือไม่จ่ายก็ได้
 8. สามารถบันทึกการลางานได้ทั้งเป็นช่วงระยะเวลา เป็นชั่วโมง เป็นวัน หรือการลาติดต่อกันหลายวัน
 9. สามารถกำหนดการปัดเศษล่วงเวลาการทำงานได้
 10. สามารถกำหนดให้มีการรูดบัตรได้สูงสุด 8 ช่วงเวลาหรือ 16 ครั้งต่อ 1 กะมาตรฐาน หมายถึง 2 ช่วงเวลาทำงานปกติ และ 6 ช่วงเวลาล่วงเวลา 
 11. บันทึกกะเวลาข้ามคืนได้ แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
 12. สามารถเก็บประวัติการมาปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอดปีการทำงานปัจจุบันฃ
 13. สามารถทำการปรับปรุงข้อมูล ก่อนที่จะทำการโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมบัญชีเงินเดือนได้
 14. มีรายงานที่สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน  โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างฟอร์มรายงานเองได้แก่รายงานข้อมูลดิบจากเครื่องบันทึกเวลา
  • รายงานเวลารูดเข้า - ออกรายงานสรุปชั่วโมงค่าล่วงเวลา
  • รายงานตารางเวลาทำงาน
  • รายงานการลางาน
  • รายงานปฏิทินการทำงานและวันหยุด
  • รายยงานกะการทำงานมาตรฐาน
  • รายงานการมาปฏิบัติงาน
  • รายงานรายได้ค่ากะ 

ขีดความสามารถของโปรแกรมโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน

 • ใน 1 กะมาตรฐานสามารถบันทึกเวลาข้ามคืนได้ แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • ใน 1 กะมาตรฐานสามารถกำหนดช่วงเวลาการรูดบัตรได้สูงสุด 16 ครั้ง หรือ 8 ช่วงเวลา (โดยเป็น 2 ช่วงเวลาปกติ และ 6 ช่วงเวลาทำงานค่าล่วงเวลา)
 • กำหนดประเภทการลาได้สูงสุด 20 รายการ
 • กำหนดการปรับเศษค่าล่วงเวลา สำหรับการทำงานล่วงเวลาได้สูงสุด 20 รายการ
 • โปรแกรมจะกำหนดค่าสถานะการลาไว้อัตโนมัติด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่ การมาทำงานปกติ การมาสาย การกลับก่อน การขาดงาน การลาป่วย การลากิจ การลาพักร้อน การลาคลอดและลาบวช
 • ในการมาทำงานปกติ การลาต่างๆ และการทำงานล่วงเวลา สะสมจำนวนครั้งทั้งเดือนและปี สูงสุด 999 ครั้ง และจำนวนเวลาทั้งเดือนและปี สูงสุด 999.99 วัน
 • โปรแกรมจะทำการสะสมเวลาการทำงาน และการลาต่างๆ ของพนักงานไว้ในโปรแกรมบัญชีเงินเดือน
 • โปรแกรมจะทำการเก็บสะสมยอดเวลาการทำงานของพนักงานไว้เฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น  

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR for Windows)
 • โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows) จำเป็นต้องใช้งานควบคู่กับ โปรแกรมบัญชีเงินเดือน ( GENiUS-PR for Windows )
 • โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows)
 • เครื่องรูดบัตร (กรณีใช้เครื่องรูดบัตร)  สามารถเลือกใช้เครื่องรูดบัตรยี่ห้อใดก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าเครื่องรูดบัตรยี่ห้อนั้นๆ ต้องมี Text File ที่จำเป็นซึ่งขาดไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียว Text File ที่กล่าวถึงนี้ได้แก่ วันที่ , เดือน, ปี, ชั่วโมง, นาที, รหัสพนักงาน
 • เครื่องอ่านบัตร (Signal Driver) เป็นตัวแปลงสัญญา
 • บัตรพนักงาน (BARCODE) จะเป็น Barcode  แถบแม่เหล็ก  หรือลายนิ้วมือก็ได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของบริษัท

ความต้องการของระบบ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ PC รุ่น Pentuim 166 MHz ขึ้นไป
 • ระบบปฎิบัติการ Windows95,98,ME,XP,2000
 • บนเครือข่าย LAN ใช้ระบบปฏิบัติการ WindowsNT, Netware ฯลฯ
 • หน่วยความจำ RAM 32 MB (แนะนำ 64 MB)
 • เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ ประมาณ 160 MB
 • เครื่องพิมพ์ LASER ทุกยี่ห้อ 
 • Hard Lock GENiUS ใช้ได้ 1 ต่อ 1 (กรณีใช้บนเครือข่าย LAN หรือ Workgrop ซื้อ Add License ตามจำนวนเครื่อง)

       หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us