www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 โปรแกรมบริหารการลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)

ระบบลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)
     โปรแกรมบริหารการลาออนไลน์ GENiUS Leave Online เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR) และระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS TA) พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความสะดวกกับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เหมาะกับพนักงานประจำ และพนักงานประจำไซต์งาน
    รองรับการอนุมัติการลาของพนักงานผ่านออนไลน์ พนักงานสามารถแจ้งขอลางานลงแบบฟอร์มลางาน และส่งผ่านออนไลน์เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการลางานได้ตามลำดับขั้น มีระบบแจ้งทางอีเมล์เพิ่มการอนุมัติการลา และสามารถตรวจสอบสิทธิการลาของตนเอง และทีมงานได้ทันที 

      1.  ลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษ ลดโลกร้อน มาใช้แบบฟอร์มการลาออนไลน์ 
      2.  ตรวตสอบสถิติการลาที่ใช้ไปและคงเหลือได้ด้วยตนเอง ลดงานฝ่ายบุคคล
      3.  สามารถแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆ ได้
      4.  สามารถกำหนดสิทธิและประเภทของการลาได้
      5.  รองรับการกำหนดขั้นการอนุมัติการลาของพนักงานได้ 2 ระดับ
      6.  มีรายงานภาพรวม และเชิงสถิติให้ผู้บริหาร สามารถดูประวัติการลาที่อัพเดทได้ทันที
      7.  มีข้อมูลสำหรับบริหารทีมงานได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น หากมีการลาพร้อมกันหลายคน
ลงทะเบียนใช้งานฟรี!!! หมดเขต 31 ก.ค. 61
 

             ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมลาออนไลน์

  บริษัท ทาเคด้า จำกัด
"เทคโนโลยีปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมาก ถ้าเรานำมาปรับใช้ในการทำงานก่อน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก ช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กร เช่น ระบบลาออนไลน์, โปรแกรมเงินเดือน เป็นต้น"
  บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
"ต้องการลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน และลดระยะเวลาของแผนก HR ในการบันทึกขอลางานของพนักงานในบริษัท และลดข้อผิดพลาดในการสรุปการลางานและสิทธิใช้ไป สิทธิคงเหลือของพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงาน และองค์กร จึงตัดสินใจใช้โปรแกรมลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online) สะดวก รวดเร็ว และได้ผลจริงๆ ค่ะ"

      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us