www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ [GENEUS-AP] ::


          เมื่อเงินทุนหมุนเวียนขาดมือหรือหารายได้มาสำรองเพื่อใช้จ่ายไม่ทัน โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้จะช่วยคุณจัดการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการซื้อสินค้า และการจัดสรรเงินเพื่อการจ่ายชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดต่อซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ก็ต้องเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ำ มีการให้เครดิตในการชำระหนี้นาน มีเงื่อนไขการให้ส่วนลดดีที่สุด ส่วนในการชำระหนี้ก็ต้องตัดสินใจจ่ายชำระหนี้เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินสูงสุด ขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อสถานะเครดิต นอกจากนี้ยังควบคุมเกี่ยวกับเช็คสั่งจ่ายอีกด้วย

 คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 • เป็นโปรแกรมที่เก็บใบส่งสินค้าคงค้างไว้ทุกใบจนกว่าจะชำระเงิน
 • บันทึกได้ทั้งซื้อเชื่อและซื้อสด
 • กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เป็นกลุ่มได้
 • แบ่งเจ้าหนี้เป็นเขตใหญ่ (ภาคต่างๆ, กรุงเทพฯ) และเขตย่อยในแต่ละเขตใหญ่ (จังหวัด, เขตในกรุงเทพฯ) นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้อีกด้วย และสามารถรายงานข้อมูลรายวันที่เกิดขึ้น ซึ่งเลือกออกเฉพาะแต่ละเขตได้
 • การจ่ายชำระหนี้สามารถชำระโดย เงินสด, เช็ค, เงินเกิน และบัตรเครดิต
 • สามารถชำระหนี้ในใบส่งสินค้าแต่ละใบเพียงบางส่วนได้
 • บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย และส่วนลดจ่ายเมื่อรับชำระเงินได้
 • บันทึกเช็คผ่านโดยระบุเป็นกลุ่มได้ เพื่อประโยชน์ในการสอบถามเฉพาะกลุ่มที่สนใจ
 • จำแนกเลขที่เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มได้ เพื่อประโยชน์ในการสอบถามเฉพาะกลุ่มที่สนใจ
 • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบ Exclusive และ Inclusive
 • พิมพ์รายงานภาษีซื้อเพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้
 • พิมพ์ใบรับวางบิลได้
 • สามารถจ่ายชำระล่วงหน้าได้ เช่น การจ่ายชำระค่าสมาชิก
 • ในกรณีจ่ายชำระหนี้โดยเช็คจะตัดยอดหนี้คงค้างทันที ดังนั้นยอดหนี้คงค้างจึงเป็นยอดหนี้คงค้างตามใบส่งสินค้า และจะไปปรากฏเป็นยอดเช็คคงค้าง เพื่อติดตามสภาพเช็คต่อไป
 • การรายงานข้อมูลรายวันที่เกิดขึ้น สามารถเลือกออกเฉพาะแต่ละเขตได้ และเลือกออกเฉพาะประเภทข้อมูลได้ด้วย
 • ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด และส่วนลดพิเศษ บันทึกเป็น
  เปอร์เซ็นต์ หรือบาทได้
 • สถิติมูลค่าซื้อ ส่งคืน จ่ายชำระหนี้ ส่วนลด ประจำงวดและปี
 • อนุญาตยอดหนี้คงค้าง และยอดเช็คคงค้างของเจ้าหนี้แต่ละรายได้สูงสุด 999 ล้านบาท
 • เป็นโปรแกรมแบบ Open-Item Method เป็นการเก็บใบส่งสินค้าคงค้างไว้ตลอดไป โดยไม่สรุปรวมเป็นยอดยกไป
 • มีรายงานเช็คจ่ายล่วงหน้า สถานะในมือ เช็คผ่าน และเช็คคืน
 • สามารถเลือกออกได้ทั้งรายงานแบบแจงแจง และแบบสรุป

มีรายงานสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

 • รายงานข้อมูลรายวันต่าง ๆ
  - รายงานรายวันซื้อ และส่งคืน
  - รายงานรายวันจ่ายชำระหนี้ และรายงานภาษีซื้อ
  - รายงานรายวันเพิ่มหนี้ / ลดหนี้ / ปรับปรุง
  - รายงานรายวันเช็ค
 • รายงานเจ้าหนี้ต่าง ๆ
  - รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้
  - รายงานใบส่งสินค้าคงค้างตามเจ้าหนี้
  - รายงานใบส่งสินค้าเกินกำหนดจ่ายชำระหนี้
  - รายงานประมาณการจ่ายชำระหนี้
  - รายงานประมาณการส่วนลดรับ
  - รายงานวิเคราะห์อายุหนี้
  - รายงานความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
  - รายงานสถานะเจ้าหนี้
 • รายงานเกี่ยวกับเช็ค
  - รายงานเช็คจ่ายล่วงหน้าตามเจ้าหนี้
  - รายงานเช็คจ่ายล่วงหน้าตามวันที่เช็ค
          เมื่อเงินทุนหมุนเวียนขาดมือหรือหารายได้มาสำรองเพื่อใช้จ่ายไม่ทัน โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้จะช่วยคุณจัดการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการซื้อสินค้า และการจัดสรรเงินเพื่อการจ่ายชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดต่อซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ก็ต้องเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ำ มีการให้เครดิตในการชำระหนี้นาน มีเงื่อนไขการให้ส่วนลดดีที่สุด ส่วนในการชำระหนี้ก็ต้องตัดสินใจจ่ายชำระหนี้เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินสูงสุด ขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อสถานะเครดิต นอกจากนี้ยังควบคุมเกี่ยวกับเช็คสั่งจ่ายอีกด้วย


      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us