www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง [GENEUS-IV] ::


          เมื่อคุณมีสินค้าจำนวนมากและไม่ทราบสถานะสินค้าบางครั้ง สินค้าอาจขาดสต็อกทำให้เสียโอกาสในการขาย แต่ถ้าสินค้าล้นสต็อกคุณก็จะเสียค่าโสหุ้ยในการเก็บสินค้ารวมทั้งค่าดอกเบี้ย เสี่ยงต่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย ดังนั้นการรักษาระดับปริมาณสินค้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลังเป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณจัดการและควบคุมเกี่ยวกับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะสามารถทราบยอดสต็อกสินค้าได้ตลอดเวลา มีทั้งโปรแกรมเตือนขณะบันทึกและรายงานเตือนให้สั่งสินค้าล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะหมด และเตือนว่าสินค้ารายการใดมีมากเกินจำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถทราบสถานะสินค้าว่าสินค้าใดขายดี/ ไม่ดี เพื่อวางแผนการขายได้ทันท่วงที

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 • เลือกวิธีบันทึกต้นทุนได้ 2 แบบ คือ แบบต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Method) และเข้าก่อนออกก่อน (FIFO = First-in-First-out)
 • มีส่วนลดสำหรับแต่ละรายการ ทั้งเปอร์เซ็นต์หลายขั้นหรือบาย
 • สินค้าแต่ละตัวแยกเก็บในคลังสินค้าหลายแห่งได้ไม่จำกัด
 • โอนสินค้าเข้าออกระหว่างคลังสินค้าได้
 • กำหนดราคาขายได้ 6 ราคา และปรับราคาอัตโนมัติได้
 • มีหน่วยนับสินค้าได้ 2 หน่วยนับ
 • แบ่งสินค้าเป็นกลุ่มสินค้าได้ไม่จำกัด เพื่อออกรายงานสินค้าจำแนกตามกลุ่ม
 • กำหนดเป้าหมายของสินค้า จำนวนขายต่อปี เพื่อเปรียบเทียบ
 • เลือกค้นหาข้อมูลตามรหัสสินค้า และชื่อสินค้าได้
 • ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือได้ทันที ขณะบันทึก
 • ต้นทุนของสินค้าเป็นต้นทุนแยกภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือได้ทันทีขณะบันทึก
 • อนุญาตให้ทำการขายล่วงหน้า ในกรณีสินค้าในสต็อกไม่พอขาย
 • มีโปรแกรมเตือนเมื่อมีสินค้าในสต๊อกไม่เพียงพอในการจำหน่าย
 • สามารถบันทึกการแถมสินค้าได้
 • การบันทึกรายการปรับปรุง กำหนดประเภทย่อยการปรับปรุงได้ เช่น เบิก ยืม หรือคืนสินค้า ฯลฯ
 • การบันทึกรายการปรับปรุง สามารถปรับปรุงสินค้าทั้งจำนวน หรือปรับปรุงเฉพาะต้นทุนสินค้า
 • พิมพ์ใบเสนอราคาโดยเลือกบางราคา หรือทั้งหมดได้
 • สามารถเลือกออกได้ทั้งรายงานแบบแจกแจง และแบบสรุป
 • สินค้าแต่ละตัวสามารถแยกเก็บในคลังสินค้าหลายแห่งได้
 • กรณีมีหลายคลังสินค้า สามารถกำหนดคลังสินค้าได้ไม่จำกัด
 • สามารถโอนสินค้าเข้าออกระหว่างคลังสินค้าได้
 • สามารถกำหนดราคาขายได้ 6 ราคา และปรับราคาอัตโนมัติได้
 • สินค้าแต่ละตัวมีหน่วยนับได้ 2 หน่วยนับ โดยเป็นหน่วยที่มีความสัมพันธ์กันในอัตราคงที่ เช่น โหลและชิ้น เป็นต้น
 • กำหนดประเภทย่อยของการปรับปรุงได้ไม่เกิน 20 ประเภท
 • สามารถกำหนดเป้าหมายของสินค้า กำหนดเป็นจำนวนขายต่อไปของสินค้าแต่ละตัวเพื่อเปรียบเทียบได้
 • วิเคราะห์การขายของสินค้าแต่ละรายการว่าสินค้าใดมีปริมาณการขายมากน้อยเพียงใด

มีรายงานสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

 • รายงานข้อมูลรายวันต่าง ๆ
  - รายงานรายวันการตามวันที่, รายงานรายวันซื้อ
  - รายงานรายวันส่งคืน, รายงานรายวันขาย
  - รายงานรายวันรับคืน, รายงานรายวันปรับปรุง
  - รายงานรายวันการโอนสินค้า

 • รายงานสินค้าต่าง ๆ
  - รายงานรายละเอียดสินค้า
  - รายงานแสดงราคาสินค้า
  - รายงานแสดงปริมาณและต้นทุนสินค้า
  - รายงานแสดงปริมาณและต้นทุนสินค้าตามล็อต
  - รายงานแสดงปริมาณสินค้าตามคลังสินค้า
  - รายงานแสดงสินค้าที่ต่ำกว่าระดับ และเกินกว่าระดับ
  - รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า
  - รายงานสรุปสถานะสินค้า
  - รายงานสถานะสินค้าโดยละเอียด
  - รายงานยอดขายตามสินค้า
  - รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  - รายงานรายละเอียดสินค้าคงเหลือ

       หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us