www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ [GENEUS-iPLAN] ::


           ธุรกิจทางด้านสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจการผ่อนชำระ โอกาสที่คุณจะสามารถติดตาม บันทึก เก็บหนี้สินให้ครบนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด ระบบเงินผ่อนและเช่าซื้อช่วยคุณได้ เพราะเป็นระบบที่สามารถช่วยควบคุมและติดตามสถานะทางการเงิน ในด้านการขายสินค้าแบบผ่อนชำระไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บ้าน ที่ดิน ตลอดจนสินค้าอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการผ่อนชำระเป็นงวดๆ

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 1. คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้แบบ Exclusive รองรับการผ่อนชำระแบบงวดเท่าและงวดไม่เท่ากัน
 2. การบันทึกหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้ออื่นๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุง ค่าโอนต่อทะเบียน เพื่อติดตามให้มีการรับชำระหนี้ สามารถคิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่เป็นหนี้ได้
  จัดสรรเลขที่ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี และพิมพ์ออกมาในรูปแบบที่ต้องการได้ตรงตามกรมสรรพากร สามารถพิมพ์ส่วนลดในกรณีพิเศษที่อาจมีให้สำหรับการ
 3. ชำระเงินดาวน์ ค่างวด หรือหนี้สินประเภทต่างๆ การชำระเงินค่างวด หรือเงินดาวน์ ช้ากว่ากำหนด จะคิดดอกเบี้ยค้างชำระตามอัตราที่ต้องการอัตโนมัติ
 4. ทำการติดต่อและตรวจสอบประวัติลูกค้าได้ถึงแม้ว่าสัญญาจะทำการปิดไปแล้ว ประวัติจะสูญหายเมื่อมีการลบข้อมูลออกไปเท่านั้น
 5. มีการตรวจสอบ ต่อสัญญา ออกจดหมายเตือนในเรื่องของการทำ / ต่อประกันรถ หรือเกี่ยวกับภาษีป้ายวงกลม
 6. เปิดรับเช็คล่วงหน้า ตลอดจนตรวจสอบให้เพื่อทำการตัดหนี้โดยอัตโนมัติ
 7. สามารถกำหนดให้มีวันครบกำหนดการผ่อนดาวน์และค่างวดแต่ละงวดได้ ซึ่งการชำระเงินทั้งสองประเภทในแต่ละงวดจะชำระกี่ครั้งก็ได้
 8. สามารถตรวจสอบรับชำระเฉพาะสัญญาที่มีสถานะปกติ โดยการชำระตามกำหนด หรือล่วงหน้าได้ การคิดดอกเบี้ย ค้างชำระสามารถรับชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือทั้งสามวิธีประกอบกัน
 9. สามารถออกจดหมายเตือนให้มีการชำระหนี้ หรือจดหมายบอกเลิกสัญญา และสามารถพิมพ์สรุปออกมาเป็นรายงานต่าง ๆ ที่สำคัญได้


      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us