www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 







:: โปรแกรมจัดการความปลอดภัย [GENEUS-SC] ::


          โปรแกรมจัดการความปลอดภัย (GENiUS-SC) เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมการทำงานของโปรแกรมบัญชีรวม ให้มีความรัดกุมและปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กล่าวคือช่วยให้สามารถแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน ให้มีสิทธิแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม เช่น ผู้ใช้บางคนอาจได้รับสิทธิในการทำงานเต็มที่ทุกอย่าง ผู้ใช้บางคนอาจได้รับสิทธิทำได้เฉพาะหัวข้อที่ตนเกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นการทำงานก็จะเป็นสัดส่วนและมีผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรายชื่อบริษัทในเครือเพื่อเก็บข้อมูลของบริษัทนั้น ๆ ได้

คุณประโยชน์

  1. กำหนดความรับผิดชอบในการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
  2. การทำงานจะเป็นสัดส่วนและมีผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริง
  3. ระบบมีความปลอดภัย และเป็นความลับมากขึ้น
  4. รองรับการทำงานบริษัทในเครือได้

คุณสมบัติของโปรแกรม

  1. โปรแกรมจะอนุญาตให้ผู้ควบคุมระบบเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบได้
  2. สามารถกำหนดความสามารถในการทำงานของผู้ใช้แต่ละคนได้ไม่จำกัด เช่น ผู้ใช้บางคนสามารถบันทึกและแก้ไขได้ เป็นต้น ทั้งนี้ทำให้ระบบมีความปลอดภัย และเป็นความลับมากขึ้น
  3. สามารถกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
  4. สามารถกำหนดรหัสบริษัท เพื่อเตรียมไว้สำหรับเก็บข้อมูลหลาย ๆ ชุดได้ไม่จำกัด


      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us