www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป [GENEUS-GL] ::


          เมื่อสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชีดูจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับฝ่ายบัญชี เพราะมักจะพบว่าบัญชีไม่ลงตัว ซึ่งกว่าจะปรับปรุงเรียบร้อยก็เสียเวลาไปอีกหลายวัน ระบบบัญชีแยกประเภทสามารถช่วยให้คุณปิดบัญชีและออกงบการเงินต่างๆ ได้ทันทุกสิ้นงวดโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาแยกรายการสินค้าจากสมุดรายวันเข้าบัญชีแยกประเภทเอง โดยระบบจะเป็นการบันทึกรายการค้า และรายงานผลข้อมูลทางการเงินอัตโนมัติ ในขณะที่บันทึกรายการค้ามีการตรวจสอบยอดรวมของเดบิตและเครดิต เก็บรายการค้าจำแนกตามประเภทของสมุดรายวัน เช่น สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป ช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการทำงานทำให้สามารถทำรายงานงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและรวดเร็วตรงตามเวลาที่ต้องการ นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการในปัจจุบันและการวางแผนงานในอนาคต

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 • วิธีการทำงานเกี่ยวกับสินค้าทำได้ทั้ง PERPETUAL และ PERIODIC
 • กำหนดจำนวนงวดในการทำงบการเงินได้เองว่ามีปีละกี่งวด โดยกำหนดได้ปีละ 1 - 13 งวด
 • กำหนดมูลค่ายอดบัญชีได้สูงสุด 9 หมื่นล้านบาท
 • เก็บข้อมูลปีปัจจุบัน และปีที่แล้วทุกงวดพร้อมสะสม 5 ปีย้อนหลัง
 • บันทึกรายการค้าได้ทั้งแบบปกติ และแบบเร็ว
 • บันทึกคำอธิบายรายการของแต่ละรายการค้าได้
 • มีการตรวจสอบยอดรวมเดบิต และเครดิตให้ในขณะที่บันทึกข้อมูล เพื่อป้องกันกรณีบัญชีไม่ได้ดุล
 • สามารถพิมพ์รายงานงบการเงินต่างๆ เช่น บัญชีแยกประเภท, งบต้นทุนการผลิต, บัญชีต้นทุนขาย, งบกำไรขาดทุน งบดุลได้ทั้งประจำงวดและประจำปี
 • ออกรายงานงบการเงินแยกตามแผนกได้
 • เลือกสั่งปิดบัญชี เพื่อสร้างรายการรายวันในการปิดบัญชีให้อัตโนมัติหรือไม่ก็ได้
 • เก็บข้อมูลรายการค้าที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บ่อยๆ ได้ เพื่อให้สามารถบันทึกรายการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • รายงานสำหรับผู้บริหาร เช่น
  - วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  - งบประมาณเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน
  - วิเคราะห์แนวโน้มทางการเงิน (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • สามารถลงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และพิมพ์รายการซื้อและภาษีขาย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้
 • มีลักษณะเป็น Menu Driven และ Full Screen Editing กล่าวคือ ลักษณะการใช้งานมีหัวข้อให้เลือกเป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย และในขณะบันทึกข้อมูล ถ้าเกิดผิดพลาด ก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดได้ทันที
 • อนุญาตให้กำหนดเงื่อนไขในการเลือกพิมพ์รายงานได้ค่อนข้างมาก และมีรายงานทางจอภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้
 • สามารถเลือกทำงานกับข้อมูลได้หลายบริษัท หรือหลายชุดโดยโปรแกรมชุดเดียวกัน และมีรหัสผ่านบริษัท เพื่อให้ข้อมูลแต่ละบริษัทมีความปลอดภัยและเป็นความลับมากขึ้น
 • มี On-Line Help ในส่วนที่จำเป็น เพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อ
 • มีระบบแสดงข้อผิดพลาดในการทำงาน (Error Message) ที่มีความหมาย และเข้าใจง่าย
 • ใช้ได้ทั้งทุกกิจการ ตั้งแต่ซื้อมาขายไป, บริการ และอุตสาหกรรม
 • สามารถดึงข้อมูลจากระบบบัญชีอื่นครบถ้วน ได้แก่ข้อมูลการขาย ดึงจาก “ระบบใบสั่งและใบส่ง” และ “ระบบบัญชีลูกหนี้” ข้อมูลจากซื้อดึงจาก “ระบบบัญชีเจ้าหนี้” โดยดึงเข้ามาเป็นรายการค้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทได้อัตโนมัติ
 • การบันทึก แก้ไข ลบข้อมูลทำได้โดยสะดวก และง่าย
 • ออกรายงานแบ่งแยกตามแผนกได้ และพิมพ์รายงานแบบสรุปรวมทุกแผนกให้อัตโนมัติภายหลัง
 • สามารถกำหนดงบประมาณได้ทั้งแบบเป็นปีและเป็นงวด
 • สลับชื่อบัญชีให้อัตโนมัติเมื่อผ่านรายการไปรายงานแยกประเภท
 • รายงานแยกประเภท เลือกรายละเอียดให้แสดงชื่อบัญชีตรงข้าม หรือแสดงส่วนคำอธิบายรายการก็ได้
 • ระบบจะปิดบัญชีให้อัตโนมัติ เมื่อสั่งพิมพ์รายงบการเงิน
 • เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ โดยมีรายงานที่จำเป็นครบถ้วน
 • มีการปิดบัญชีอัตโนมัติ และเน้นความถูกต้องตามหลักบัญชี

 
      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us