www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า [GENEUS-PO] ::


           ผู้ขายสินค้าบางแห่งอาจส่งสินค้าล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดในใบสั่งซื้อ โปรแกรมจัดการใบสั่งซื้อเป็นโปรแกรมที่จะช่วยจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ค้าต่างๆ การจัดเก็บใบสั่งซื้อ และควบคุมใบสั่งซื้อสินค้าที่ยังค้างรับจากผู้ค้าเพื่อให้การสั่งซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และรวมถึงการจัดเตรียมใบสั่งซื้อ เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ค้า นอกจากนี้ยังช่วยจัดการในการบันทึกรายการรับสินค้า (ซื้อ) ส่งคืน เพิ่มหนี้ ลดหนี้ ปรับปรุงต้นทุนซื้อ ซึ่งในระบบนี้จะสามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆไปยังระบบบัญชีสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เมื่อต้องการใช้งานร่วมกัน เพื่อให้การจัดเก็บสต็อกและการเพิ่มยอดหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดงานซ้ำซ้อนในการบันทึกได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 • ปรับปรุงยอดในระบบบัญชีสินค้าคงคลัง และระบบบัญชีเจ้าหนี้ได้โดยอัตโนมัติ
 • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบ Exclusive และ Inclusive
 • ค้นหาได้ทั้งชื่อและรหัสของสินค้า / เจ้าหนี้ ในขณะบันทึก
 • บันทึกหน่วยนับสินค้าได้ 3 หน่วย เป็นหน่วยใหญ่ หน่วยย่อย และหน่วยซื้อ และต้องมีความสัมพันธ์กันในอัตราส่วนคงที่
 • มีส่วนลดได้ 3 ขั้นตอน คือส่วนลดต่อสินค้า ส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ บันทึกได้ทั้งเป็นเปอร์เซนต์หลายขั้น หรือเป็นบาทและยังสร้างรูปแบบฟอร์มใบสั่งซื้อได้เอง หรือจะใช้ฟอร์มมาตรฐานของโปรแกรมก็ได้
 • ระบบยอดในใบกำกับภาษี กับยอดในใบรับของ เป็นคนละยอดได้ ใช้ในกรณีที่เกิดมีการออกใบกำกับภาษีเต็มจำนวนแต่ได้รับของเพียงบางส่วน
 • บันทึกซื้อแถมสินค้าได้ ทั้งแถมแบบไม่มีมูลค่าต้นทุน และแถมแบบมีมูลค่าต้นทุน แยกช่องค่าขนส่งออกต่างหากจากการซื้อ และสามารถระบุเจ้าหนี้ค่าขนส่งแยกจากเจ้าหนี้ซื้อได้ระบุรายการสินค้า หรือลูกค้าชั่วคราวที่ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ได้
 • มี On-Line Help ในส่วนที่จำเป็นเพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อ
 • สามารถสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อ หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้ทันที หรือบันทึกเก็บไว้แล้วสั่งพิมพ์ในภายหลังได้
 • สามารถระบุคำอธิบายประกอบ สำหรับแต่ละรายการสินค้าได้
 • สามารถปรับปรุงต้นทุนซื้อในแต่ละล็อตได้
 • รายการใบสั่งซื้อ รับสินค้า(ซื้อ) เพิ่มหนี้ ลดหนี้ ปรับปรุง เอกสาร 1 ใบ สามารถบันทึกรายการสินค้าได้สูงสุด 40รายการ
 • เลขที่เอกสารมีความยาวสูงสุด 7 หลัก
 • ยอดในใบกำกับภาษี กับยอดในใบรับของ เป็นคนละยอดได้ ใช้ในกรณีที่เกิดมีการออกใบกำกับภาษีเต็มจำนวนแล้ว แต่ได้รับของเพียงบางส่วน ซึ่งยอดในใบกำกับภาษี จะเป็นยอดที่เข้าไปปรับปรุงในระบบบัญชีเจ้าหนี้ ส่วนยอดในใบรับของเป็นยอดที่จะเข้าไปปรับปรุงในระบบสินค้าคงคลัง ฉะนั้นส่วนที่เหลือจะมีหัวข้อบันทึกพิเศษเพื่อเพิ่มสต๊อกอย่างเดียว คือการบันทึกรายการรับสินค้าขาดส่ง
 • แยกช่องค่าขนส่งออกต่างหากจากการซื้อ และสามารถระบุเจ้าหนี้ ค่าขนส่งแยกจากเจ้าหนี้ซื้อได้
 • สามารถปรับปรุงต้นทุนซื้อในแต่ละล็อตได้
 • สามารถบันทึกหน่วยนับสินค้าได้ 3 หน่วย เป็นหน่วยซื้อ หน่วยใหญ่ และหน่วยย่อย และต้องมีความสัมพันธ์กันในอัตราส่วนที่คงที่
 • เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติโดยมีรายงานที่จำเป็นครบถ้วน
 • เน้นความถูกต้องตามหลักบัญชี
 • เก็บข้อมูลใบสั่งซื้อที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บ่อยๆ ได้แบบ Recurring เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อมีรายการที่เหมือนกันเกิดขึ้นอีก
 • ใช้งานอิสระหรือใช้ร่วมกับระบบสินค้าคงคลัง หรือระบบบัญชีเจ้าหนี้ หรือระบบบัญชีแยกประเภท
 • บันทึกได้ทั้งซื้อเชื่อ และซื้อสด
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้
 • สามารถจำแนกเลขที่เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มได้ เพื่อประโยชน์ในการให้ระบบเป็นผุ้ลำดับเลขที่เอกสารให้และประโยชน์ในการสอบถามเฉพาะกลุ่มที่สนใจ
 • มีรายงานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่
 • รายงานใบสั่งซื้อคงค้าง
 • รายงานรายละเอียดใบสั่งซื้อ
 • รายงานกำหนดรับของ
 • รายงานจัดเตรียมเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้
 • รายงานใบสั่งซื้อค้างรับ
 • รายงานวิเคราะห์ใบสั่งซื้อ
 • รายงานสินค้าค้างรับตามรหัสสินค้า


      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us