www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย [GENEUS-SA] ::


          สถิติการขายเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม การวางแผนการขายจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสถิติการขายที่ผ่านมา ระบบวิเคราะห์การขายสามารถช่วยคุณได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดทำ เพราะเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลสถิติการขายจากระบบใบสั่งและใบส่งสินค้า นำมาสรุปเพื่อการวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ว่าลูกค้าแต่ละรายซื้อสินค้าอะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไร พนักงานขายแต่ละคนขายสินค้าอะไรบ้าง ยอดขายเท่าไร และมีผลกำไรอย่างไร สินค้ากลุ่มใดมียอดขายสูง ลูกค้าแต่ละกลุ่มซื้อสินค้าประเภทใดบ้าง เพื่อประโยชน์ในการประเมินและวางแผนการขายต่อไป นอกจากนี้สามารถเก็บประวัติการขายตามบิลได้ตลอด

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 • สร้างรูปแบบรายงานต่างๆ ได้เองอย่างง่าย โดยเลือกข้อมูลเฉพาะที่สนใจมาออกรายงาน
 • วิเคราะห์ยอดขายเป็นรายเดือน ราย 2 เดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และสะสมทั้งปี
 • เก็บข้อมูลสถิติการขายไว้ ตลอด 2 ปี (24 งวด) และดูสถิติย้อนหลังได้ทันทีตลอดเวลา
 • เก็บประวัติการขายได้นาน จนกว่าผู้ใช้จะสั่งลบเอง
 • พิมพ์รายงานวิเคราะห์ยอดขายเปรียบเทียบได้ เช่น งวดปัจจุบันกับงวดที่ต้องการ หรือปีที่แล้ว , เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • สามารถจัดลำดับสถิติยอดขายเรียงสูงสุดไปหาน้อยสุดได้
 • จัดแบ่งสินค้าเป็นกลุ่ม ๆ ได้อิสระไม่อิงกับรหัสสินค้า ได้สูงสุด 5 ลักษณะ คือแผนก, ประเภท, หมวด, กลุ่มสินค้า 1, กลุ่มสินค้า 2
 • จัดแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่ม ๆ ได้อิสระไม่อิงกับรหัสลูกหนี้ ได้สูงสุด 4 ลักษณะ คือ ประเภท, กลุ่ม, เขตการขายใหญ่, เขตย่อย
 • เปลี่ยนแปลงโยกย้ายลูกค้าที่อยู่ในเขตการขายต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรหัสลูกค้า
 • มีรายงานเปรียบเทียบกับต้นทุนขาย เพื่อหากำไร
 • ต้องใช้ร่วมกับระบบใบสั่งและใบส่งสินค้า ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง และระบบบัญชีลูกหนี้ จึงได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
 • สามารถจัดแบ่งสินค้าแยกตามแผนก ประเภท หมวดสินค้า ตามลำดับ หรือจัดแบ่งตามกลุ่มสินค้า 1, กลุ่มสินค้า 2 ได้ ทั้งนี้จะทำให้เราสามารถจัดกลุ่มสินค้าตามที่เราสนใจได้
 • ลักษณะของรายงานจะสามารถแสดงได้ตามโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลที่มีการกำหนดไว้แล้วเท่านั้น
 • รายงานจัดลำดับมูลค่า จะสามารถจัดลำดับได้ตามข้อมูลที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูลเท่านั้น
 • สามารถกำหนดปีศักราชที่ใช้เป็นแบบ ค.ศ. หรือ พ.ศ. ได้
 • มี On-Line Help เพื่ออธิบายการใช้งาน
 • อนุญาตให้กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์รายงานได้ค่อนข้างมาก และสามารถสอบถามรายงานทางจอภาพได้ โดยจะมีรูปแบบเหมือนการพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์
 • เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหารและผู้ปฎิบัติ โดยมีรายงานที่จำเป็นและเปิดโอกาสให้สามารถกำหนดรูปแบบรายงานวิเคราะห์การขายได้เองโดยง่าย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในกรณีที่ผู้บริหารต้องการรูปแบบรายงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
 • สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์การขายได้โดยผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารได้เอง
 • สามารถเก็บข้อมูลยอดสถิติการขายไว้ได้ถึง 2 ปี ปีละ 12 งวด
 • มีการเปรียบเทียบยอดขายกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • สามารถเปลี่ยนแปลงโยกย้ายลูกค้าที่อยู่ในเขตการขายต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรหัสลูกค้า
 • ลักษณะของรายงานจะสามารถแสดงได้ตามโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลที่มีการกำหนดไว้แล้วเท่านั้น
 • รายงานจัดลำดับมูลค่า จะสามารถจัดลำดับได้ตามข้อมูลที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูลเท่านั้น
 • การบันทึกมูลค่า สามารถบันทึกทศนิยมได้ 2 ตำแหน่ง เท่านั้น
 • เป้าหมายการขายต่อปี มีได้ถึงจำนวน 99,999,999,999.99 บาท
มีรายงานสำคัญต่าง ๆ ได้แก่
 • รายงานวิเคราะห์การขายต่าง ๆ
  - รายงานยอดขายของสินค้า
  - รายงานยอดขายของลูกค้า, พนักงานขาย
  - รายงานยอดขายของเขตการขาย
  - รายงานยอดขายของลูกค้า, พนักงานขาย

 • สินค้า
  - รายงานยอดขายประวัติการขาย

       หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us