www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 


:: โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า [GENEUS-OP] ::


 

          คุณจะไม่ประสบปัญหาในการจัดส่งสินค้าไม่ทันตามกำหนดอีกต่อไป เพราะโปรแกรมนี้จะช่วยรวบรวมใบสั่งสินค้า และจัดการอย่างมีระเบียบโดสามารถจำแนกใบสั่งสินค้าตามลูกค้า หรือตามวันที่กำหนดส่งที่ใกล้จะถึง และยังมีรายงานสรุปปริมาณสินค้าแต่ละรายการว่าค้างส่งรวมเป็นจำนวนเท่าไร เพื่อเตรียมจัดส่งสินค้าได้เพียงพอและทันความต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยจัดพิมพ์ใบส่งของ(ใบกำกับภาษี) สรุปรายงานภาษีขาย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นแบบฟอร์มที่สวยงาม ซึ่งในโปรแกรมนี้สามารถ จะส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ไปยังโปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรมลูกหนี้ และโปรแกรมวิเคราะห์การขาย เมื่อใช้งานร่วมกัน และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 • ปรับปรุงยอดในโปรแกรมสินค้าคงคลังและโปรแกรมลูกหนี้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้ง Exclusive และ Inclusive
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีขาย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้
 • ค้นหาได้ทั้งชื่อและรหัส ของสินค้า / ลูกหนี้ ในขณะบันทึกรายการ
 • สามารถบันทึกได้ทั้งขายเชื่อ และขายสด
 • มีโปรแกรมเตือน เมื่อมีการขายเกินวงเงิน และตรวจสอบสินค้าคงเหลือล่าสุดได้ทันทีขณะบันทึก
 • บันทึกหน่วยนับสินค้าได้ 2 หน่วย เป็นหน่วยใหญ่ และหน่วยย่อย
 • มีส่วนลดได้ 3 ขั้นตอน คือส่วนลดต่อสินค้า ส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ บันทึกได้ทั้งเป็นเปอร์เซนต์หลายขั้น หรือเป็นบาท
 • เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า ในขณะบันทึกใบส่งสินค้าได้
 • ระบุรายการสินค้า หรือลูกค้าชั่วคราวที่ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ได้
 • เลือกราคาขายได้ 6 ราคา โดยกำหนดตามประเภทลูกค้าหรือกำหนดราคาโดยตรง ตามโปรแกรมสินค้าคงคลัง ฯลฯ
 • มีรายงานการจัดเตรียมสินค้าสะดวกสำหรับฝ่ายสต็อก
 • มีรายงานสรุปใบสั่งสินค้าค้างส่งตามลูกค้า วันที่ส่ง และสินค้า
 • ใช้งานอิสระหรือใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง หรือโปรแกรมบัญชีลูกหนี้ หรือโปรแกรมวิเคราะห์การขาย หรือโปรแกรมบัญชีแยกประเภท
 • ถ้าเชื่อมกับโปรแกรมบัญชีลูกหนี้ จะสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือได้ทันที ในขณะบันทึกข้อมูล
 • ถ้าเชื่อมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง จะสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือได้ทันที ในขณะบันทึกข้อมูล
 • สามารถสั่งพิมพ์ใบสั่งสินค้า ใบส่งสินค้า ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้ทันที หรือบันทึกเก็บไว้แล้วสั่งพิมพ์ภายหลังก็ได้ โดยสร้างรูปแบบฟอร์มต่างๆ ได้เอง
 • สามารถบันทึกการแถมสินค้าได้
 • มีรายงานการจัดเตรียมสินค้า สรุปตามใบส่งสินค้าที่ถึงกำหนดส่ง เพื่อให้ฝ่ายคลังสินค้าสะดวกในการจัดเตรียมสินค้าออก
 • สามารถระบุรายการสินค้าหรือลูกค้าชั่วคราวที่ไม่ได้เก็บข้อมูลได้
 • สามารถเลือกราคาขายได้ 6 ราคา โดยกำหนดตามประเภท ลูกค้า หรือกำหนดราคาโดยตรงตามโปรแกรมสินค้าคงคลัง
 • อนุญาตให้ทำการขายล่วงหน้า ในกรณีสินค้าในสต็อกไม่พอขาย
 • สามารถโอนข้อมูลไปยัง “โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป” ได้
 • รหัสสินค้ามีได้สูงสุด 20 หลัก
 • สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารได้สูงสุด 15 กลุ่ม
 • ใบส่งสินค้า ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ 1 ใบสามารถบันทึกรายการสินค้าได้สูงสุด 27 รายการ
 • เลขที่เอกสารมีความยาวสูงสุด 7 หลัก
 • จำนวนขายของสินค้าแต่ละรายการในบิลแต่ละใบสูงสุด 99 ล้าน
 • ราคา/หน่วย มีได้สูงสุด 9 ล้าน
 • มูลค่าขายสินค้าแต่ละรายการในบิลแต่ละใบสูงสุด 999 ล้าน
 • ยอดเงินรวมของบิล 1 ใบ มีได้สูงสุด 999 ล้าน
 • จำนวนสินค้า และข้อมูลรายวัน ขึ้นอยู่กับความจุของฮาร์ดดิสก์
 • สามารถเลือกพิมพ์ฟอร์มใบสั่งสินค้า ใบส่งสินค้า ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ได้ 2 แบบ คือ แบบที่พิมพ์ส่วนลดสำหรับแต่ละรายการ และแบบที่ไม่พิมพ์ส่วนลด
 • สามารถกำหนดขนาดกระดาษฟอร์มในใบเอกสารต่าง ๆ ได้

  มีรายงานสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

 • รายงานข้อมูลรายวันต่าง ๆ
  -
  รายงานรายวันการสั่งสินค้า
  - รายงานรายวันขาย
  - รายงานรายวันรับคืน / เพิ่มหนี้ / ลดหนี้
  - รายงานภาษีขาย
 • รายงานใบสั่งสินค้าคงค้างต่าง ๆ
  - รายงานใบสั่งสินค้าคงค้างตามลูกค้า
  - รายงานใบสั่งสินค้าคงค้างตามวันที่ส่ง
  - รายงานใบสั่งสินค้าคงค้างตามสินค้า

       หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us