www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENiUS GL) ::


          เป็นโปรแกรมบัญชีภาษาไทยบนวินโดวส์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากจะควบคุมดูแลความถูกต้องของงานด้านบัญชีแล้ว ยังเน้นให้ใช้งานง่ายคล่องตัวด้วย Icon มีรายงานสวยงามน่าอ่านสบายตา ด้วยสีสันบนจอภาพผู้ใช้ทำงานได้ตลอดวันโดยไม่เบื่อหน่ายไฮเทคด้วยระบบ Multimedia มี Utility ที่ช่วยในการทำงาน เช่น เครื่องคิดเลขช่างคิด การสำรองข้อมูลอันมีค่า ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ 3 ระบบได้แก่

 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL) ซึ่งรองรับธุรกิจทั่วไปทุกธุรกิจระบบ GENiUS Business Accounting เจาะลึกเพื่อดูแลงานทั้งด้านการขาย และานการซื้อตั้งแต่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบสั่ง ใบส่ง การสั่งซื้อตลอดจนสินค้าคงคลังและ
 • โปรแกรมรักษาความปลอดภัย (SC) ที่จะขาดไม่ได้เพื่อเสริมการทำงานของระบบบัญชีรวมให้มีความรัดกุม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 

          เป็นระบบการบันทึกรายการค้าและรายงานผลข้อมูลทางการเงินในขณะที่บันทึกรายการค้ามีการตรวจสอบยอดรวมของเดบิตและเครดิต เก็บรายการค้าจำแนกตามประเภทของสมุดรายวัน เช่น สมุดรายวันรับเงิน สมุดดายวันทั่วไปช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการทำงาน ทำให้สามารถทำรายงานงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็วตรงตามเวลาที่ต้องการ นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินต่าง ๆ สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ ในปัจจุบันและการวางแผนงานในอนาคต

คุณสมบัติพิเศษของระบบ GL

 • รองรับธุรกิจซื้อมาขายไป บริการและธุรกิจด้านการผลิต
 • รองรับการทำบัญชีในรูปของบริษัทในเครือได้
 • รองรับการคิดภาษีทั้งแบบ Cash Basis และ Accrual Basis
 • รองรับวิธีการตรวจนับสินค้าทั้งแบบระหว่างงวด (Perpetual) และแบบตลอดงวด (Periodic)
 • สามารถกำหนดเป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.
 • เลือกประมวลผลได้ทั้งแบบ Batch คือบันทึกข้อมูลเก็บไว้และประมวลผลหรือแบบ Online ที่ปรับปรุงข้อมูลทันทีขณะบันทึก
 • มีระบบแสดงข้อผิดพลาด (Error Message) ที่มีความหมาย และเข้าใจง่าย
 • มีรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • มี On - Line Help ในส่วนที่จำเป็นเพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อ
 • กำหนดจำนวนงวดในการทำงบการเงินได้เอง ปีละ 1 - 12 งวด
 • เก็บข้อมูลทุกงวดได้ไม่จำกัดจำนวนปี
 • บันทึก / แก้ไข / ลบ รายการรายวันย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • เปลี่ยนแปลงรหัสผังบัญชีย้อนหลังได้สะดวก และรวดเร็ว
 • สามารถดึงข้อมูลรายวันที่ผ่านรายการแล้วขึ้นมาลบหรือแก้ไขได้เลย ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการยกเลิกข้อมูลเดิม ระบบจะจัดการให้อัตโนมัติ
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight line method) อัตโนมัติ
 • ผู้ใช้กำหนดรหัสผังบัญชีได้เอง ตามความเหมาะสม
 • รหัสผังบัญชีมีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษรและบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน
 • รหัสผังบัญชีย่อย(รหัสแผนก)โดยแบ่งได้ถึง 4 ส่วนมีความยาวสูงสุด 15 ตัวอักษร และบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน
 • รหัสสมุดรายวันความยาวสูงสุด 2 ตัวอักษร และบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน
 • บันทึกรายการรายวันได้ 9 ล้านรายการต่องวดบัญชี
 • ในแต่ละรายการรายวันสามารถบันทึกรายการเดบิต เครดิตได้ 500 รายการ
 • มีการตรวจสอบยอดรวมเดบิต และเครดิตให้ในขณะที่บันทึก เพื่อป้องกันกรณีบัญชีไม่ได้ดุล
 • บันทึกรายการค้าได้ทั้งแบบปกติ (Normal Entry) และบันทึกแบบเร็วโดยกำหนดเป็นรูปแบบรายวัน (Recurring Entry)
 • การกำหนดรูปแบบรายวัน กำหนดได้ 3แบบคือตัวเลขเท่ากันทุกครั้ง เปอร์เซ็นต์ หรือตัวเลขไม่แน่นอน
 • กำหนดงบประมาณได้ทั้งตามผังบัญชี หรือตามรหัสผังบัญชีย่อย (รหัสแผนก) และระบุได้ทั้งเปอร์เซ็นต์ และบาท
 • งบทดลองสามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบ 3 และ 5 หมวด
 • รายงานบัญชีแยกประเภท เลือกแสดงได้ทั้งแบบงวดและแบบสะสมปี โดยเลือกให้แสดงรายละเอียดของบัญชีตรงข้าม หรือแสดงคำอธิบายรายการก็ได้
 • รายงานงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบต้นทุนการผลิต, งบต้นทุนการขาย, งบกำไรขาดทุน, งบดุล ซึ่งแสดงได้ทั้งประจำงวด ประจำปีหรือเปรียบเทียบย้อนหลังกับงวดหรือปีที่ต้องการ
 • มี Report Generator สำหรับงบการเงินให้ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ เช่น แบบ แจงแจง, แบบสรุป, แบบเปรียบเทียบกับงวดหรือปีก่อน ๆ สูงสุด 6 ช่อง
 • กรณีแยกแผนกสามารถแสดงงบการเงินแยกตามแผนกได้ และแสดงงบรวมทุกแผนกได้อีกด้วย
 • มีรายงานรายวันต่าง ๆ เรียบตามวันที่ เลขที่เอกสารเลขที่บันทึก สมุดรายวัน ภาษีซื้อ ภาษีขาย ฯลฯ
 • มีรายงานสำหรับผู้บริหาร เช่น วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน, งบประมาณเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน, กระแสเงินสด ฯลฯ
 • สั่งปิดบัญชี และสร้างรายการรายวันในการปิดบัญชีให้อัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของระบบ GL

 • ทำงานภายใต้ win 95 / 98
 • ใช้ได้กับเครือข่าย LAN
 • คุณสมบัติ Merge Files ช่วยบันทึกรายวันหลาย
 • ทำงานแบบ GUI สวยงาม
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ
 • มีเครื่องคิดเลขช่างคิด
 • Report Genarator สร้างรูปแบบรายงานได้เอง
 • Export ข้อมูลเป็น Text, MS-Excel ฯลฯ
 • Convert ข้อมูลจาก GL for DOS ได้
 • ถูกต้องตามประกาศสรรพากร
 • ผ่านการ QC จากผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อมูลปลอดภัยจากผู้ไม่ได้รับอนุญาติ ด้วยระบบ Security
 • ระบบการค้นหา รวดเร็วจนน่าทึ่ง
 • มีหัวข้อ Backup / Restore
 • บันทึก / แก้ไขข้อมูลยอนหลังได้ตลอดเวลา


      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us