www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
  

รายละเอียด

ประเภท ขนาด
      วิธีการปรับแต่ค่าใน Config

143 KB

     วิธีการกำหนดเครื่องพิมพ์

163 KB

      การแก้ไขปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยไม่จัดระดับบน Windows 95 / 98 / 2000

229 KB

      วิธีการปรับค่าเครื่องพิมพ์บน Windows XP

136 KB

      ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า Excel 

194 MB

      Error Code ที่เกิดขึ้นจากระบบ

205 KB

      การแก้ไขปัญหากรณี Remove PR ที่ Control panel ไม่ได้ 168 KB
      การเปิดสิทธิโปรแกรมกรณีเข้าโปรแกรมไมได้ 156 KB
      การพิมพ์รายงานบัญชีธนาคาร-เงินสด 266 KB
      การบันทึกแผนการอบรมและประวัติการอบรมของพนักงาน 375 KB
      การ Restore SC มาตรฐาน กรณีระดับความสามารถหาย 142 KB
      การแปลงข้อมูลเป็น 11.02 424 KB
      สรุปขั้นตอนการทำระบบ GENiUS TA 4,725 KB
      สรุปขั้นตอนการทำระบบเงินเดือน GENiUS PR 973 KB   

 


      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : phenjit@thaisoftware.co.th
 
Message Us