www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัลที่ได้รับ
มาตรฐานที่ได้รับ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 


| 2016 |


 

----------------------------------------------------------- ข่าวสาร และกิจกรรม --------------------------------------------------


<
Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท สวีดิช มูดูล์เฮ้าส์ จำกัด

บริษัท สวีดิช มูดูล์เฮ้าส์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ไมครอน แอนด์ ซอฟแวร์โปรดักส์ จำกัด

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท โปรเท็น อัลลายแอนซ์ จำกัด

บริษัท โปรเท็น อัลลายแอนซ์ จำกัด ประกอบกิจการ ประเภทการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับยานยนต์
จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอ.เอส.ซี ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด

บริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด ประกอบกิจการให้เช่าอาคารสำนักงาน เลือกใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท
ช่วยปิดงบการเงินได้ทุกเดือน แม่นยำ ถูกต้อง ฝ่ายบัญชีสามารถสรุปกำไรขาดทุน งบต้นทุนการผลิต
งบต้นทุนขาย รายเดือน ให้ผู้บริหารวิเคราะห์ และวางแผนดำเนินธุรกิจ
จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย บริษัท 
จีซอฟท์-โซลูชั่นส์ จำกัด

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร Mit-Power Capitals (Thailand) Limited

Mit-Power Capitals (Thailand) Limited ประกอบกิจการประเภทการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
เกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร

จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...
คุณใช้ Excel เป็นแต่ยังเสียเวลานับชั่วโมง เพื่อนั่งจัดการกับข้อมูลต่างๆ?
ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่หน้าตารางคิด OT ให้พนักงานในช่วงเตรียมจ่ายค่าแรงให้ลูกน้อง?
เครียดอย่างหนักเมื่อถึงเวลาทำตารางรายงาน ประจำเดือน?

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย บริษัท แอคมี่คอมพ์ จำกัด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท นากามิเนะ-บัญชีกิจ จำกัด

บริษัท นากามิเนะ-บัญชีกิจ จำกัด ให้บริการทางวิชาชีพกับลูกค้าที่ต้องการจะไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
หรือลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ต้องการจะลงทุนในประเทศไทย

จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...
คุณใช้ Excel เป็นแต่ยังเสียเวลานับชั่วโมง เพื่อนั่งจัดการกับข้อมูลต่างๆ?
ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่หน้าตารางคิด OT ให้พนักงานในช่วงเตรียมจ่ายค่าแรงให้ลูกน้อง?
เครียดอย่างหนักเมื่อถึงเวลาทำตารางรายงาน ประจำเดือน?

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย บริษัท แอคมี่คอมพ์ จำกัด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร Honda Lock Co., Ltd.

Honda Lock Co., Ltd. ประกอบธุรกิจงานวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์
จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...
คุณใช้ Excel เป็นแต่ยังเสียเวลานับชั่วโมง เพื่อนั่งจัดการกับข้อมูลต่างๆ?
ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่หน้าตารางคิด OT ให้พนักงานในช่วงเตรียมจ่ายค่าแรงให้ลูกน้อง?
เครียดอย่างหนักเมื่อถึงเวลาทำตารางรายงาน ประจำเดือน?

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย ซอฟท์แวร์โซลูชั่น เซ็นเตอร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร
 บริษัท เอ็มจี ระยอง จำกัด

บริษัท เอ็มจี ระยอง จำกัด ประกอบธุรกิจการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 
จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...
คุณใช้ Excel เป็นแต่ยังเสียเวลานับชั่วโมง เพื่อนั่งจัดการกับข้อมูลต่างๆ?
ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่หน้าตารางคิด OT ให้พนักงานในช่วงเตรียมจ่ายค่าแรงให้ลูกน้อง?
เครียดอย่างหนักเมื่อถึงเวลาทำตารางรายงาน ประจำเดือน?

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย ไม่ครอน แอนด์ ซอฟแวร์โปรดักส์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ยานยนต์ 
จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...
คุณใช้ Excel เป็นแต่ยังเสียเวลานับชั่วโมง เพื่อนั่งจัดการกับข้อมูลต่างๆ?
ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่หน้าตารางคิด OT ให้พนักงานในช่วงเตรียมจ่ายค่าแรงให้ลูกน้อง?
เครียดอย่างหนักเมื่อถึงเวลาทำตารางรายงาน ประจำเดือน?

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย ซอฟท์แวร์ โซลูชั่น เซ็นเตอร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท แมคเทค ดอส์ จำกัด

บริษัท แมคเทค ดอส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 
จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...
คุณใช้ Excel เป็นแต่ยังเสียเวลานับชั่วโมง เพื่อนั่งจัดการกับข้อมูลต่างๆ?
ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่หน้าตารางคิด OT ให้พนักงานในช่วงเตรียมจ่ายค่าแรงให้ลูกน้อง?
เครียดอย่างหนักเมื่อถึงเวลาทำตารางรายงาน ประจำเดือน?

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ไมครอน ซอฟท์แวร์เซอร์วิส จำกัด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร
 บริษัท วูรี่ แอคเคาท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท วูรี่ แอคเคาท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
 

จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...
คุณใช้ Excel เป็นแต่ยังเสียเวลานับชั่วโมง เพื่อนั่งจัดการกับข้อมูลต่างๆ?
ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่หน้าตารางคิด OT ให้พนักงานในช่วงเตรียมจ่ายค่าแรงให้ลูกน้อง?
เครียดอย่างหนักเมื่อถึงเวลาทำตารางรายงาน ประจำเดือน?

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ไมครอน ซอฟท์แวร์เซอร์วิส จำกัด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท วูรี่ แอคเคาท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน สุรเชษฐทนายความ ประกอบธุรกิจทำบัญชี, ตรวจสอบ, จดทะเบียน, ขอเลขบัตร,
ขอใบอนุญาติ, รับปรึกษากฎหมาย, ดำเนินการทางกฎหมาย 
จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ
ชีวิตเราจะง่ายขึ้น และไม่เหนื่อย เวลาก็เหลือ คนก็น้อยลง ทำหน้าที่ได้มากขึ้น
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ...
คุณใช้ Excel เป็นแต่ยังเสียเวลานับชั่วโมง เพื่อนั่งจัดการกับข้อมูลต่างๆ?
ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่หน้าตารางคิด OT ให้พนักงานในช่วงเตรียมจ่ายค่าแรงให้ลูกน้อง?
เครียดอย่างหนักเมื่อถึงเวลาทำตารางรายงาน ประจำเดือน?

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ไมครอน ซอฟท์แวร์เซอร์วิส จำกัด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดประชุมตัวแทนจำหน่าย

เพื่อพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล Thaisoftware GENiUS HRM
ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้า และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

จบทุกปัญหา : เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
ปัญหา เมื่อนำ EXCEL มาจัดการกับกองข้อมูลที่ยุ่งยากในการทำงานของคุณ

คุณใช้ Excel เป็นแต่ยังเสียเวลานับชั่วโมง 
เพื่อนั่งจัดการกับข้อมูลต่างๆ?
ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งอยู่หน้าตารางคิด OT 
ให้พนักงานในช่วงเตรียมจ่ายค่าแรงให้ลูกน้อง?
เครียดอย่างหนักเมื่อถึงเวลาทำตารางรายงานประจำเดือน?

เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM
ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้น HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

ขอเชิญผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดการบริหารพนักงาน
ลดความผิดพลาดในการทำงาน ลดการทำงานซ้ำซ้อน ขอรับรายละเอียดดังนี้ 
- ระบบบริหารงานบุคคล GENiUS HRM 4 in 1
- ระบบบริหารการลาออนไลน์ GENiUS Leave Online
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ GENiUS Payslip Online 
- ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel
- ระบบบริหารงานร้านอาหาร GENiUS Restaurant

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท คอนโทรลคอมโพเน้นท์ จำกัด

บริษัท คอนโทรลคอมโพเน้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย พัดลมระบายความร้อน สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
เปลี่ยนจาก Excel มาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM กันเถอะ 
☆ ป้องกันการทุจริต
☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
☆ ลดต้นทุนการทำงานด้น HR
☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
☆ มีความสุขในการทำงาน
☆ ประกยัดค่าใช้จ่ายปัละ เป็นแสน

เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง 
ผู้ผลิต : บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ : ตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอ.เอส.ซี ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท เอ.โกเมน เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด


บริษัท เอ.โกเมน เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด ประกอบ กิจการประเภทการผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและ โลหะมีค่า ทีมงาน GENiUS HRM เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง รับประกันใช้งานได้ภายใน 2 สัปดาห์ 
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอ.เอส.ซี ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัด Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบุคคล เลือกใช้โปรแกรม GENiUS HRM เพราะวางระบบให้ผู้ใช้ใช้งานได้จริง ไม่ซับซ้อน สามารถเชื่อมกับเครื่องบันทึกเวลาทำงานได้ สรุปการวันทำงาน วันขาด มาสาย ชั่วโมง OT ที่สำคัญมีรายงานตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท เจริญไทย มอเตอร์เซลส์จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เจริญไทย มอเตอร์เซลส์จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจโชว์รูมศูนย์จำหน่ายรถโตโยต้า
ทีมงาน GENiUS HRM เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง รับประกันใช้งานได้ภายใน 2 สัปดาห์ 

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท 
ไมครอน แอนด์ ซอฟแวร์โปรดักส์ จำกัด
จัด Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เลือกใช้โปรแกรม GENiUS HRM เพราะวางระบบให้ผู้ใช้ใช้งานได้จริง ไม่ซับซ้อน สามารถเชื่อ
มกับเครื่องบันทึกเวลาทำงานได้ สรุปการวันทำงาน วันขาด มาสาย ชั่วโมง OT ที่สำคัญมีรายงานตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร โรงแรม ดีวาลักซ์ รีสอร์ท แอนด์สปา

โรงแรม ดีวาลักซ์ รีสอร์ท แอนด์สปา ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มมือถือ และวิทยุสื่อสาร ทีม GENiUS HRM เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง รับประกันใช้งานได้ภายใน 2 สัปดาห์ 
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท จีซอฟท์-โซลูชั่นส์ จำกัด จัด Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบุคคล เลือกใช้โปรแกรม GENiUS HRM เพราะวางระบบให้ผู้ใช้ใช้งานได้จริง ไม่ซับซ้อน สามารถเชื่อมกับเครื่องบันทึกเวลาทำงานได้ สรุปการวันทำงาน วันขาด มาสาย ชั่วโมง OT ที่สำคัญมีรายงานตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท เอสเทรค 
(ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มมือถือ และวิทยุสื่อสาร
ทีม GENiUS HRM เน้นการวางระบบ Implement จากข้อมูลจริง รับประกันใช้งานได้ภายใน 2 สัปดาห์ 

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท จีซอฟท์-โซลูชั่นส์ จำกัด
จัด Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เลือกใช้โปรแกรม GENiUS HRM เพราะวางระบบให้ผู้ใช้ใช้งานได้จริง ไม่ซับซ้อน สามารถเชื่อมกับเครื่อง
บันทึกเวลาทำงานได้ สรุปการวันทำงาน วันขาด มาสาย ชั่วโมง OT ที่สำคัญมีรายงานตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร
 
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
 ประกอบธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์ม เราเน้นการวางระบบ Implement ข้อมูลจริง รับประกันใช้งานได้ภายใน 2 สัปดาห์

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท จีซอฟท์-โซลูชั่นส์ จำกัด จัด Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบุคคล เลือกใช้โปรแกรม GENiUS HRM เพราะวางระบบให้ผู้ใช้ใช้งานได้จริง ไม่ซับซ้อน สามารถเชื่อมกับเครื่องบันทึกเวลาทำงานได้ สรุปการวันทำงาน วันขาด มาสาย ชั่วโมง OT ที่สำคัญมีรายงานตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  


บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าหาผู้ประกอบการโรงแรม จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์


โดยร่วมงานสัมมนา "เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์" จัดโดย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ภายในงานสัมมนาหัวข้อ

การบริหารจัดการห้องพัก Hotel Chamel Manager by ThaiToTop

และ การบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ by THTourism ได้แก่

1. จังหวัดเพชรบุรี (ชะอำ) ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังห
วัดเพชรบุรี

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โรงแรมหัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training course GENiUS HRM ให้กับผู้บริหาร บริษัท ศิริโกมล เอ็นเตอร์ไพ      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : phenjit@thaisoftware.co.th