www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 GENiUS HRM


 

The most state-of-the art Human Resources Management software that guarantees comprehensive tasks, cost-effective output and easy operation.   

    
As efficient human resource management is the key to success for every organization and every business, Thai Software Enterprise Company Limited - one of Thailand’s leading accounting software developers - pays great importance to creation and development of quality products and services that accommodate our clients at both executive and human resources levels as witnessed by over 15 years of experience in the software industry and ISO 9001: 2008 Certification. With success and sustainable growth of our clients being the main goal, Thai Software Enterprise is ready to provide all types of enterprises with professional staff and sales agents nationwide who will be happy to offer services and assistance that suit your needs.

Our company has launched a 4 in 1 Human Resources Management software package which comprises four functions, namely...

     1.   PR: Payroll System
     2.   Human Resources System with following functions:
          >   Recruitment System
          >   Employee Data System
          >   Job Training System
     3.   TR: Time Recorder System
     4.   SC: Security Management System

Why should  be your first choice?

     >   Because this program is the only software that is able to calculate all types of income taxes with 100% accuracy.
          -   Process different types of tax deduction, e.g. tax paid one single time by employers on behalf of employees, tax
              which employers agree to pay for employees throughout the employment period, and withholding tax.
          -   Process tax in line with employees’ individual salaries, or on a 12-month basis
          -   Process tax up to four periods a month 
          -   Alculate tax in accordance with specified tax periods or only in the last period of the year.

     >   Because this program is easy to use thanks to following features:
          -   Simple default setup with a built-in database
          -   Easy function that ensures fast and accurate results
          -   Operation programs that enable quick issuance of reports with clearly understandable details and formats

     >   Because this program is suitable for all types of entrepreneurs, be they retailers, wholesalers, exporters, importers,
          manufacturers, shipping or logistics companies, medical service providers, financiers or commercial banks, real
          estate companies, insurance firms, container producers, restaurants, hotels, construction material distributors, 
          publishing houses,  accounting companies, consultant firms, educational institutions, or foreign companies, etc.

    >   Excellent post-purchase services by experienced staff.
         -   With more than 30 sales agents across the country and over 15 years of experience in the software industry, our
             customers can be certain to have their problems solved as fast as possible by our professional staff.  

Surpassing features include:

     >   Ability to record loads of data from different computers at the same time
     >   Simple default setup and a built-in database that help the job run faster with accuracy  
     >   Ability to deal with all methods of tax calculation with 100% accuracy
     >   Superb data protection
     >   Ready-made program that can issue and display all types of reports in an easy-to-read format
     >   Display of all reports on A4 papers
     >   Compatibility with databases of all types of enterprises
     >   Simple usage
     >   Built-in Thai and English-language commands
     >   Operation system that is helpful for both executives and staff

Customers’ feedback on

     >   GENiSU HRM makes life a lot easier for us. When it comes to calculating staff’s salaries, enables us to remunerate
          all staff on time. Within a moment, the software helps us finish all necessary jobs and reports with accuracy, such
          as:
           -   Online submission of tax forms like Por Ngor Dor1, Por Ngor Dor 1 Kor, Por Ngor Dor 91, and 50Tvi.
           -   Submission of social security forms, e.g. Sor Por Sor. 1-10, Sor Por Sor.1-03, Sor Por Sor. 6-09, Mor 47, reports
               of annual wage deduction for compensation fund, and reports of salary payment or Kor Tor 20 Kor
           -   Electronic banking
           -   Issuance of pay slips
           -   Issuance of office documents, e.g. annual employment registration reports, or job training reports to different 
               agencies, such as Labor Department
           -   Time Attendance system can automatically calculates the duration of work and the time you are required to
               leave the office based on the time you come to the office. Moreover, employees don’t have to
               insert time recorder cards like other general time recorder machines. Besides, its operation system can be 
               adjusted in line with specified conditions. For example in a factory where there are different types of 
               employees, such as daily wage earners, full-time staff, part-time staff, shift workers, or those working
               overtime, the system can calculate their wages and working hours correctly.

     >   The program can store tons of employees’ data, including job training records, pay rise records, and promotion
           records, etc.
     >   The program is very easy to use. You can even learn to use it by yourself and teach new staff how to use it
           without much effort. When there’s a problem with the program, friendly technicians will be on hand to fix it right 
           away. What I also like about the product is that it is upgraded continuously.
     >   I like Time Attendance because it can export data in the form of Excel which can be processed without difficulty.


More Details           หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us