www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 

คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)

 • ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ 100% ใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์, Tablet และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
 • บันทึกรายการได้พร้อมกันหลายเครื่อง ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 • มีระบบความปลอดภัยเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต และเป็นความลับ
 • ออกรายงานได้ทันที และมีรายงานครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการทั่วไป ด้านการบริหาร วิเคราะห์ สรุปผล ด้วย รายงานมาตรฐาน ไม่ต้องสร้างฟอร์มรายงานด้วยตัวเอง
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลพนักงาน และประวัติการลางานได้เอง เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติม
 • เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูล เพราะมีระบบการสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่เป็นมาตรฐาน 


แผนผังการทำงาน


คุณสมบัติพิเศษของโปรแกรมลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)

 • แบ่งการทำงานชัดเจน ดังนี้
  • งานบันทึกการลา และตรวจสอบการลาทั้งที่อนุมัติ, รอการอนุมัติ  และไม่อนุมัติ
  • งานอนุมัติการลา และตรวจสอบสิทธิและประวัติการลาก่อนการอนุมัติ
  • การโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS TA) หรือโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR)
 • แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

     1.  พนักงานทั่วไป 
     2.  ผู้บริหาร/หัวหน้างาน 
     3.  เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
 • การบันทึกการลาหยุดงานของพนักงาน
  • พนักงานสามารถบันทึกการลาหยุด เหตุผลการลาของตนเองได้  
  • พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิการลางานของตนเองได้ พร้อมตรวจสอบสิทธิใบลาว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่
  • กรณีพนักงานลาป่วย สามารถบันทึกข้อมูลใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติจากหัวหน้างาน
  • พนักงานสามารถบันทึกลาได้ทั้งแบบไม่เต็มวัน หรือเป็นช่วงหลายวันได้
  • พนักงานสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบลา และส่งเมล์ ซ้ำให้กับหัวหน้างาน หรือผู้เกี่วข้องอื่น เพิ่มเติมได้
  • พนักงานสามารถแสดงจำนวนการลาได้ทั้งวัน ชั่วโมง นาที และครั้ง  
 • รองรับการอนุมัติได้สูงสุด 2 ระดับ  โดยในแต่ละระดับสามารถมีผู้อนุมัติหลักและผู้อนุมัติรองได้ เพื่อกรณีผู้อนุมัติหลักไม่สะดวกทำการพิจารณาอนุมัติ
 • กำหนดสิทธิการอนุมัติได้ 2 แบบ ตามแผนก และตามตำแหน่ง
 • ผู้บริหารหรือหัวหน้างานสามารถทราบได้ทันทีว่า มีใครขอลาบ้าง พร้อมตรวจสอบประวัติการลาของพนักงานในสังกัดได้ เพื่อพิจารณาประกอบการอนุมัติ
 • กรณีที่ผู้บริหารไม่อนุมัติการลา สามารถบันทึกเหตุผลการไม่อนุมัติได้
 • กรณีที่พนักงานได้รับการอนุมัติลาแล้ว พนักงานสามารถยกเลิกการลาหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้หัวหน้างานเป็นผู้แก้ไขได้
 • กรณีที่พนักงานได้รับการพิจารณาอนุมัติลา หรือไม่จากหัวหน้างานแล้ว ข้อมูลจะส่งตรงไปที่แผนกบุคคลโดยอัตโนมัติ
 • แผนกบุคคล สามารถตรวจสอบประวัติการลาทั้งปีของพนักงานได้ หรือเลือกช่วงวันที่ต้องการตรวจสอบได้
 • แผนกบุคคล สามารถกำหนดสิทธิการอนุมัติและตรวจสอบการลาของผู้บริหารหรือหัวหน้างานแต่ละแผนก
 • สามารถเก็บสิทธิการลาสูงสุด ใช้ไป และคงเหลือ ในแต่ละประเภทการลาทั้งเป็นจำนวนวัน ชั่วโมง นาที และจำนวนครั้ง
 • รองรับการเก็บสิทธิการลาคงเหลือยกไปปีถัดไปได้ เช่น ลาพักร้อน เป็นต้น
 • รองรับการกำหนดสิทธิการลาสูงสุดแยกตามพนักงานรายเดือน และรายวัน หรือพนักงานรายคนได้
 • รองรับการปรับเพิ่มสิทธิการลาได้ โดยการปรับปรุงสิทธิการลาสูงสุด สามารถปรับปรุงตามแผนก ตามตำแหน่ง ตามวันที่เริ่มงาน ตามอายุงานได้
 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานโปรแกรมตามกลุ่ม หรือตามผู้ใช้งานได้
 • สามารถกำหนดกะการทำงานมาตรฐาน เพื่อสะดวกในการบันทึกลา และคำนวณชั่วโมงการลาใน 1 วัน
      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us