www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
  

ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)
 • ผู้บริหาร พึงพอใจ และคุ้มค่าการลงทุนในทุกๆ ด้าน ดังนี้
  • บริหารจัดการบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว มีรายงานสรุปสถิติการลางาน เพื่อการวางแผนการจัดการกำลังคนในอนาคต 
  • ควบคุมการลงทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์, Tablet และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
   • จ่ายค่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตเพียงเล็กน้อย
   • ไม่ต้องลงทุนเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ราคาหลักแสน
   • ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ราคาหลักแสน
  • บริหารจัดการคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการทำงาน
  • สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับกิจการ
 • พนักงานทั่วไป  เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการขอลางาน และตรวจสอบสิทธิการลางานของตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • หัวหน้างาน  สามารถอนุมัติการลาผ่านทางอีเมล์ และตรวจสอบประวัติการลางานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  สามารถสรุปข้อมูลการลาของพนักงานได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ไม่ต้องดูแลซอฟต์แวร์ เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท สามารถใช้งานได้ทันทีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเป็นสมาชิก

 • ใช้งานเวอร์ชันล่าสุด  โดยผู้ใช้ไม่ต้องยุ่งยากในการติดจั้วโปรแกรมเอง
 • ขอรับปรึกษาปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์
 • ให้บริการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทันที  เพื่อรับทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดในระยะเวลาอันรวดเร็ว
 • แนะนำวิธีการใช้งาน

การบริการเสริมพิเศษ

 • ทีมงานฝึกอบรม
 • ทีมงานปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม

 
      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us