www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 

ติดตั้ง / ถอนสิทธิ์

รายละเอียด

ประเภท ขนาด

    PRWIN-61012-01 ปัญหาติดตั้งโปรแกรมแล้วขึ้น error ในขั้นตอนการคัดลอกข้อมูล

 

 149 KB

    PRWIN-61001-01 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีการลงทะเบียนแล้วขึ้นข้อความ รหัสลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

 

 153 KB

    PRWIN-0029-01 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีติดตั้งโปรแกรมบน Windows 7

 

 127 KB

     PRWIN-0010-01 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการติดตั้ง GENiUS เวอร์ชัน 9 ถึง 10.30b

   138 KB

การเข้าระบบ

รายละเอียด

ประเภท ขนาด

    PRWIN-61009-02 เข้าระบบ ขึ้น Data source name not found

236 KB

    PRWIN-61008-02 เข้า SC ไม่ได้ eDeveloper runtime has stop

124 KB

    PRWIN-0106-02 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณี Remove PR ที่ Control panel ไม่ได้

126 KB

    PRWIN-0105-02 ขั้นตอนการเปิดสิทธิโปรแกรมกรณีเข้าโปรแกรมไมได้

96.5 KB

    PRWIN-0097-02 ขั้นตอนการแก้ไขเข้าโปรแกรมไม่ได้ ไม่พบแฟ้มข้อมูล กรุณาติดตั้งระบบบันทึกเวลาทำงานก่อน

159 KB

    PRWIN-0059-02 ขั้นตอนการแก้ไขเข้าระบบที่เครื่อง Server ไม่ได้ Error This program might require administrator privileges

139 KB

    PRWIN-0047-02 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีเข้าโปรแกรม PR ไม่ได้ขึ้น access denice บน Windows 7 และ windows 2003

101 KB

    PRWIN-0046-02 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีเข้าโปรแกรม SC ไม่ได้ขึ้น error New instance of Visual Studio 2005 ติดตั้งบน Server 2003

261 KB

    PRWIN-0042-02 ขั้นตอนการแก้ไขเข้าระบบ PR ไม่ได้ขึ้น error ไม่พบแฟ้มข้อมูล,กรุณาติดตั้ง ระบบบันทึกเวลาทำงานก่อน

 

 67 KB


การกำหนดค่าเริ่มต้น

รายละเอียด

ประเภท ขนาด

    PRWIN-0104-03 ขั้นตอนการพิมพ์รายงานบัญชีธนาคาร-เงินสด

231 KB

    PRWIN-0094-03 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีบันทึกรหัสสาขาภ.ง.ด.ไม่ได้ (สำหรับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น)

427 KB

    PRWIN-0093-03 ขั้นตอนการตรวจสอบกรณีนำ Backup เวอร์ชั่นเก่ามาใช้กับเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วเงินพนักงานออกไม่ครบ

421 KB

    PRWIN-0091-03 การจ่ายรายวัน 2 งวด รายเดือน 1 งวด ในบริษัทเดียวกัน

159 KB

    PRWIN-0078-03 การจ่ายโบนัสไม่พร้อมเงินเดือน (จ่ายเงินเดือน 2 งวด)

313 KB

    PRWIN-0066-03 ขั้นตอนการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ-รหัสจังหวัดและอำเภอหาย

181 KB

    PRWIN-0055-03 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ไม่ได้ที่ V.10.9 376 KB
    PRWIN-0054-03 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนอัตราเงินสมทบปี 2555  v.10.5 ขึ้นไป 639 KB
    PRWIN-0030-03 ขั้นตอนการสร้างบริษัทใหม่ในการใช้ระบบบัญชีเงินเดือน 325 KB
    PRWIN-0022-03 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนอัตราเงินสมทบ 10.3  284 KB
    PRWIN-0017-03 สถานะภาพการสมรสของพนักงาน 108 KB
    PRWIN-0016-03 สรุปการทำงานในแต่ละหัวข้อ กรณีใช้ข้อมูลร่วมกัน  152 KB
    PRWIN-0007-03 ขั้นตอนการปรับอัตราเงินเดือน-กรณีปรับระหว่างเดือน 119 KB

    PRWIN-0006-03 ขั้นตอนการปรับอัตราเงินเดือน

125 KB

    PRWIN-0005-03 การคำนวณรายได้และภาษีประจำงวด(เงินเดือนรวมกับโบนัส)

124 KB
    PRWIN-0004-03 การคำนวณรายได้และภาษีประจำงวด(จ่ายโบนัสแยกจากเงินเดือน) 122 KB

    PRWIN-0003-03 การจ่ายโบนัสไม่พร้อมเงินเดือน

371 KB
    PRWIN-0002-03 การจ่ายโบนัสพร้อมเงินเดือน 106 KB

    PRWIN-0001-03 การจ่ายรายได้อื่นๆ ไม่พร้อมเงินเดือน(ยกเว้นโบนัส)

 

 175 KBการบันทึกข้อมูล

รายละเอียด

ประเภท ขนาด
    PRWIN-61005-04 Pack Data นำส่งธนาคารกรุงเทพ Error “Invalid record length” 112 KB
    PRWIN-60003-04 สรุปขั้นตอนการทำเบี้ยขยัน 548 KB

    PRWIN-60001-04 สรุปขั้นตอนการจ่ายเงินเดือน 1 งวด และ 2 งวด

157 KB

    PRWIN-0102-04 ขั้นตอนการบันทึกแผนการอบรมและประวัติการอบรมของพนักงาน

328 KB

    PRWIN-0085-04 การเปลี่ยนรหัสพนักงานไม่ได้ขึ้นรหัสซ้ำ

184 KB

    PRWIN-0084-04 คิดประกันสังคมมีทศนิยม ระบบปัดเศษให้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขให้ปัดเศษ

213 KB

    PRWIN-0083-04 ระบบไม่คำนวณเงินกองทุน (เงินสะสม)

213 KB

    PRWIN-0082-04 ช่องเลขที่บัญชีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องบันทึกข้อมูลอะไร

197 KB

    PRWIN-0080-04 การแก้ไขประกันสังคมเปลี่ยนหักเงินสมทบมาเป็น 5%

401 KB

    PRWIN-0079-04 การบันทึกเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา

187 KB

    PRWIN-0075-04 ขั้นตอนการบันทึกกรณีมีรายการหักและมีผลต่อภาษีและประกันสังคม

236 KB

    PRWIN-0074-04 ขั้นตอนการบันทึกพนักงานไม่คำนวณภาษี

220 KB

    PRWIN-0072-04 ขั้นตอนการบันทึกค่าสวัสดิการ

345 KB

    PRWIN-0071-04 ขั้นตอนการทำรายงานประเมินเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ

283 KB

    PRWIN-0070-04 ขั้นตอนการทำรายงานแสดงอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (Turn Over Report)

317 KB

    PRWIN-0069-04 ขั้นตอนการทำหัวข้อประมาณการรายการภาษี (ภ.ง.ด. 91)

246 KB

    PRWIN-0068-04 ขั้นตอนการแก้ไขระดับความสามารถใน SC หาย

179 KB

    PRWIN-0065-04 ขั้นตอนการบันทึกเงินชดเชย-เวอร์ชัน 10.9

333 KB

    PRWIN-0057-04 การนำส่งภาษีภ.ง.ด.1แยกสาขา ทำอย่างไร

187 KB 

    PRWIN-0053-04 ขั้นตอนการจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเท่าจากเงินเดือนและรายได้อื่น

 431 KB

    PRWIN-0052-04 ขั้นตอนการบันทึกทดลองงานและครบบรรจุเป็นพนักงาน

 188 KB

    PRWIN-0048-04 ขั้นตอนการบันทึกลดหย่อนบิดามารดา อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

194 KB

    PRWIN-0045-04 ขั้นตอนการบันทึกปรับอัตราเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานตามอายุงาน

366 KB

    PRWIN-0044-04 ขั้นตอนการแก้ไขช่องเลขที่บัญชีธนาคารหายไป

197 KB

    PRWIN-0043-04 ขั้นตอนการแก้ไขพนักงานอายุ 65 ปีไม่หักประกันสังคม

163 KB

    PRWIN-0036-04 เพิ่มรหัสพนักงานขึ้น Duplicate และปรากฎข้อมูล

 143 KB

    PRWIN-0035-04 ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงเวลาทำงาน Error Field StdShiftW

214 KB

    PRWIN-0021-04 ขั้นตอนการบันทึกเงินชดเชย-เวอร์ชัน 10.3

314 KB

    PRWIN-0011-04 ขั้นตอนการบันทึกกรณีพนักงานลาออก

108 KB

    PRWIN-0008-04 ขั้นตอนการบันทึกเงินชดเชย-เวอร์ชันเก่า

 

 232 KB
    


       หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us