www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: โปรแกรมบริหารงานบุคคล (Human Resources System) ::


5


โปรแกรมบริหารงานบุคคล (Human Resources System)

           โปรแกรมบริหารงานบุคคล (GENiUS-HR) เป็นโปรแกรมที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน ตั้งแต่เริ่มสมัครงาน เก็บประวัติส่วนตัวและประวัติทั่วไปเพื่อให้ฝ่ายบุคคลพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงาน หรือเก็บประวัติของพนักงานในองค์กร 

ประกอบด้วย

 • ระบบรับสมัครพนักงาน [Recruit System]
 • ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน [Personnel System]
 • ระบบทะเบียนประวัติฝึกอบรม [Training System] 

คุณประโยชน์

 • ช่วยค้นหา ตรวจสอบ ประวัติข้อมูลของพนักงาน
 • ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลากรขององค์กร 
  คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 1. บันทึกข้อมูลการรับสมัครงาน ตั้งแต่ประวัติส่วนตัวและพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติครอบครัว คู่สมรส ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง เงินเดือนที่ต้องการ และรูปภาพของผู้สมัคร
 2. คัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขต่างๆ เช่นตามกลุ่มผู้สมัคร ตามตำแหน่งว่าง ตามวุฒิการศึกษา วันที่สมัคร เป็นต้น
 3. จัดพิมพ์รายงานรายละเอียดใบสมัครเพื่อส่งให้หัวหน้างานที่ต้องการคัดเลือกได้ตลอดเวลา
 4. มีแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสะดวกใช้งานทันที อาทิ ชื่อจังหวัด ชื่ออำเภอ ชื่อสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 5. สามารถโอนแฟ้มข้อมูลผู้สมัคร ไปเป็นพนักงานได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
 6. จัดเก็บแฟ้มใบสมัครไว้ตลอดจนกว่าต้องการลบแฟ้มใบสมัครออกเอง
 7. จัดเก็บประวัติพนักงานพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจัดเก็บประวัติด้านอื่นๆ เช่น
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • ประวัติครอบครัว, คู่สมรส
 • ความสามารถพิเศษ
 • ประวัติข้อมูลการรักษา ได้แก่ โรงพยาบาลที่รักษาประจำ โรคประจำตัว แพ้ยา และหมอประจำตัว
 • ประวัติข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประวัติทางวินัย
 • ประวัติข้อมูลการฝึกอบรม
 • ประวัติการปรับอัตราเงินเดือน, ปรับตำแหน่ง
 • ประวัติสวัสดิการที่ได้รับ เช่น โทรศัพท์มือถือ, รถยนต์ประจำตำแหน่ง
 • ประวัติการลาเรียน
 • ประวัติการประเมินผลการทำงาน


      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us